OT Kraków - pow. dąbrowski, gm. Mędrzechów, obręb Mędrzechów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Kraków - pow. dąbrowski, gm. Mędrzechów, obręb Mędrzechów

Cena wywoławcza:
25 250,00 zł
Powierzchnia:
0,3300 ha

Atrybuty oferty

Data publikacji:
2019-11-15
Data zakończenia publikacji:
2019-12-03
Numer oferty:
KRA.WKUR.TAR.4240.171.2019.JP
Oddział terenowy KOWR:
OT Kraków
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Wykaz:
Tak
Numer działki:
533/1
533/2
Lokalizacja:
MAŁOPOLSKIE , dąbrowski , Mędrzechów , Mędrzechów

Opis

Wykaz o zamiarze sprzedaży dz. 533/1, 533/2 obręb Mędrzechów, gm. Mędrzechów

pełna treść wykazu w załączniku

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: