OT Olsztyn, warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Reszel, obr. Dębnik, dz. 99/1, 103/2, 103/4, 310 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Reszel, obr. Dębnik, dz. 99/1, 103/2, 103/4, 310

Cena wywoławcza:
37,64 dt
Powierzchnia:
7,4641 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2020-04-03
Data publikacji:
2020-03-12
Data zakończenia publikacji:
2020-04-04
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUR.SZKO.4240.13.2020.JM.7
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
99/1
103/2
103/4
310
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , kętrzyński , Reszel , Dębnik

Opis

szczegóły w pliku

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: