OT Lublin - wykaz, woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Tereszpol, obręb Tereszpol-Kukiełki - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Lublin - wykaz, woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Tereszpol, obręb Tereszpol-Kukiełki

Cena wywoławcza:
14 500,00 zł
Powierzchnia:
1,2500 ha

Atrybuty oferty

Data publikacji:
2019-09-24
Data zakończenia publikacji:
2019-10-10
Numer oferty:
LUB.WKUR.MI.4240.166.2019.WP.1
Oddział terenowy KOWR:
OT Lublin
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Wykaz:
Tak
Numer działki:
1237, 1238
Lokalizacja:
LUBELSKIE , biłgorajski , Tereszpol , Tereszpol Kukiełki

Opis

Sprzedaż działki 1237, 1238. Nieruchomości objęte są umowami dzierżawy i na podstawie art. 29 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo jej nabycia.

Nieruchomość rolna, niezabudowana, przeznaczona na Tereny rolne. Przeznaczenie działek określone na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tereszpol zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Tereszpolu nr XXI/110/2001 z dnia 30 marca 2001r.