OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Dynów, obr. Ulanica, Dylągowa, Łubno, pow. 5,4473 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Dynów, obr. Ulanica, Dylągowa, Łubno, pow. 5,4473 ha

Cena wywoławcza:
111 247,00 zł
Powierzchnia:
5,4473 ha

Atrybuty oferty

Data publikacji:
2019-08-28
Data zakończenia publikacji:
2019-09-13
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
RZE.WKUR.SZTR.4240.65.2019
Oddział terenowy KOWR:
OT Rzeszów
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
Tak
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Wykaz:
Tak
Lokalizacja:
PODKARPACKIE , rzeszowski , Dynów , Ulanica
PODKARPACKIE , rzeszowski , Dynów , Dylągowa
PODKARPACKIE , rzeszowski , Dynów , Łubno

Opis

Wykaz na sprzedaż 22 nieruchomości rolnych/leśnych, niezabudowanych.

Pełna treść wykazu podana jest w załączniku poniżej.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: