ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, sierpecki, Sierpc, Susk, 0,4800 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, sierpecki, Sierpc, Susk, 0,4800 ha

Oferta anulowana

Cena wywoławcza:
14 050,00 zł
Powierzchnia:
0,4800 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2019-09-12
Data publikacji:
2019-08-27
Data zakończenia publikacji:
2019-09-12
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
ZSI.WA.WKUR.4240.2504.1.2504.2019.RWR.1661901
Oddział terenowy KOWR:
OT Warszawa
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Ogłoszenie:
Tak
Lokalizacja:
MAZOWIECKIE , sierpecki , Sierpc , Susk

Opis

Nieruchomość rolna niezabudowanych położona w obrębie 0034 Susk, gmina Sierpc, pow. sierpecki, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sierpcu - IV Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta nr PL1E/00028139/9. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 21/3 o powierzchni 0,4800 ha, w tym: grunty orne - 0,4800 ha (w tym: RV – 0,4800 ha). Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat sierpecki, gmina Sierpc, obręb Susk, nr działki: 21/3 o pow. ewid. 0,4800. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,4800 w tym w użytkach rolnych (0,4800 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr PL1P/00028139/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.