OT Poznań, woj. Wielkopolskie, gm. Lądek, Zagórów ob. Ciążeń Wschód, Olchowo, Łazińsk Pierwszy, Łazińsk Drugi, Oleśnica Folwark, Wrąbczyn, Tarszewo pow. od 0,4000 ha do 4,7900 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Poznań, woj. Wielkopolskie, gm. Lądek, Zagórów ob. Ciążeń Wschód, Olchowo, Łazińsk Pierwszy, Łazińsk Drugi, Oleśnica Folwark, Wrąbczyn, Tarszewo pow. od 0,4000 ha do 4,7900 ha

Cena wywoławcza:
1,00 dt
Powierzchnia:
0,4900 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2019-06-10
Data publikacji:
2019-05-08
Data zakończenia publikacji:
2019-06-10
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
POZ.WKUR.4243.171.2019.EM
Oddział terenowy KOWR:
OT Poznań
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Ogłoszenie:
Tak
Lokalizacja:
WIELKOPOLSKIE , słupecki , Lądek , Ciążeń Wschód
WIELKOPOLSKIE , słupecki , Zagórów , Olchowo
WIELKOPOLSKIE , słupecki , Zagórów , Łazińsk Pierwszy
WIELKOPOLSKIE , słupecki , Zagórów , Łazińsk Drugi
WIELKOPOLSKIE , słupecki , Zagórów , Oleśnica - Folwark
WIELKOPOLSKIE , słupecki , Zagórów , Wrąbczyn
WIELKOPOLSKIE , słupecki , Zagórów , Tarszewo

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Poznaniu ogłasza przetargi ograniczone ustne na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych  na terenie gminy Lądek i gminy Zagórów, powiat słupecki, woj. Wielkopolskie, określonych w wykazie nieruchomości podanym do publicznej wiadomości w dniu 27.03.2019 r.

I.  Nieruchomość położona na terenie gminy Lądek, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W skład nieruchomości wchodzą grunty położone w miejscowości CIĄŻEŃ WSCHÓD – o pow.  0,4900 ha, (brak KW), oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Ciążeń Wschód, jako działka nr:  450.

II.  Nieruchomość położona na terenie gminy Zagórów, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W skład nieruchomości wchodzą grunty położone w miejscowości OLCHOWO – o pow.  1,2800 ha, zapisana w KW KN1S/00004261/3 i oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Olchowo, jako działka nr:  20/4.

III. Nieruchomość położona na terenie gminy Zagórów, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W skład nieruchomości wchodzą grunty położone w miejscowości OLCHOWO – o pow.  0,7600 ha, zapisana w KW KN1S/00004261/3 i oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Olchowo, jako działka nr:  10/4.

IV. Nieruchomość położona na terenie gminy Zagórów, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W skład nieruchomości wchodzą grunty położone w miejscowości ŁAZIŃSK PIERWSZY – o pow.  3,2800 ha, zapisana w KW KN1S/00004671/0 i oznaczone w obrębie Łazińsk Pierwszy, jako część działki  nr:  141/7.

V. Nieruchomość położona na terenie gminy Zagórów, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W skład nieruchomości wchodzą grunty położone w miejscowości ŁAZIŃSK PIERWSZY – o pow.  2,7500 ha, zapisana w KW KN1S/00004671/0 i oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Łazińsk Pierwszy, jako działka  nr:  167/1.

VI. Nieruchomość położona na terenie gminy Zagórów, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W skład nieruchomości wchodzą grunty położone w miejscowości ŁAZIŃSK DRUGI – o łącznej pow.  4,7900 ha, zapisana w KW KN1S/00004705/8 i KN1S/00039968/3 i oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Łazińsk Drugi, jako działki  nr:  59/2 i 99.

VII. Nieruchomość położona na terenie gminy Zagórów, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W skład nieruchomości wchodzą grunty położone w miejscowości OLEŚNICA FOLWARK – o pow.  0,4000 ha, zapisana w KW KN1S/00039836/9 i oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Oleśnica Folwark, jako działka  nr:  255.

VIII. Nieruchomość położona na terenie gminy Zagórów, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W skład nieruchomości wchodzą grunty położone w miejscowości OLEŚNICA FOLWARK – o łącznej  pow.  0,6400 ha, zapisane w KW KN1S/00039836/9 i oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Oleśnica Folwark, jako działki  nr:  24/2 i 25.

IX. Nieruchomość położona na terenie gminy Zagórów, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W skład nieruchomości wchodzą grunty położone w miejscowości WRĄBCZYN – o pow.  0,8400 ha, zapisana w KW KN1S/00004797/9 i oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Wrąbczyn, jako działka  nr:  1397.

X. Nieruchomość położona na terenie gminy Zagórów, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W skład nieruchomości wchodzą grunty położone w miejscowości TARSZEWO – o pow.  2,2300 ha, zapisana w KW KN1S/00039970/0 i oznaczone w obrębie Tarszewo, jako część działki  nr:  167/6.

XI. Nieruchomość położona na terenie gminy Zagórów, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W skład nieruchomości wchodzą grunty położone w miejscowości TARSZEWO – o pow.  1,0000 ha, (brak KW), oznaczone w obrębie Tarszewo, jako część działki  nr:  148.

XII. Nieruchomość położona na terenie gminy Zagórów, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W skład nieruchomości wchodzą grunty położone w miejscowości TARSZEWO – o pow.  1,1001 ha, zapisana w KW KN1S/00039970/0 i  oznaczone w obrębie Tarszewo, jako część działki  nr:  127/10.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.