OT Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Kołczygłowy, obręb Łobzowo, obręb Łobzowo, miejscowość Łubno, lokal o innym przeznaczeniu (niemieszkalny, użytkowy) o numerze 1 znajdujący się w budynku nr 1 o pow. 51,32 m2 wraz z udziałem 61/1000 w działce nr 35/1 o powierzchni 1,1476 ha. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Kołczygłowy, obręb Łobzowo, obręb Łobzowo, miejscowość Łubno, lokal o innym przeznaczeniu (niemieszkalny, użytkowy) o numerze 1 znajdujący się w budynku nr 1 o pow. 51,32 m2 wraz z udziałem 61/1000 w działce nr 35/1 o powierzchni 1,1476 ha.

Cena wywoławcza:
9 880,00 zł
Powierzchnia:
0,0700 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2019-10-09
Data publikacji:
2019-09-24
Data zakończenia publikacji:
2019-10-10
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
PRU.WKUR.BY.4240.246.2019.JL.
Oddział terenowy KOWR:
OT Gdańsk
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Lokalizacja:
POMORSKIE , bytowski , Kołczygłowy , Łobzowo

Opis

Nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal o innym przeznaczeniu (niemieszkalny, użytkowy) o numerze 1 znajdujący się w budynku nr 1 (nr inw. 110 27-001/162) w miejscowości Łubno, obręb Łobzowo, gm. Kołczygłowy, pow. bytowski, woj. pomorskie, składający się z trzech pomieszczeń znajdujących się w kondygnacji parteru budynku o łącznej pow. 51,32 m2 wraz z udziałem wynoszącym 61/1000 w nieruchomości wspólnej stanowiącej: działkę gruntu nr 35/1 o powierzchni 1,1476 ha (w tym użytek gruntowy Br-LsIV o pow. 1,1476 ha), części wspólne budynku oraz zlokalizowane na działce budynki gospodarcze (nr inw. 108 27-012/181). Nieruchomość lokalowa nie posiada założonej Księgi Wieczystej. Działka nr 35/1 położona w miejscowości Łubno, obręb Łobzowo, gm. Kołczygłowy objęta jest Księgą Wieczystą nr SL1B/00021093/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytowie.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: