OT Poznań, woj. Wielkopolskie, gm. ob. Żerniki-Kretków, Ludwinów, Żółków, Lgów, Raszewy pow. od 27,4492 ha do 118,7000 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Poznań, woj. Wielkopolskie, gm. ob. Żerniki-Kretków, Ludwinów, Żółków, Lgów, Raszewy pow. od 27,4492 ha do 118,7000 ha

Cena wywoławcza:
890,00 dt
Powierzchnia:
118,7000 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2019-04-05
Data publikacji:
2019-02-20
Data zakończenia publikacji:
2019-04-05
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
POZ.WKUR.4243.15.2019.PM.29
Oddział terenowy KOWR:
OT Poznań
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Ogłoszenie:
Tak
Lokalizacja:
WIELKOPOLSKIE , jarociński , Żerków , Lgów
WIELKOPOLSKIE , jarociński , Żerków , Ludwinów
WIELKOPOLSKIE , jarociński , Żerków , Raszewy
WIELKOPOLSKIE , jarociński , Żerków , Żerniki-Kretków
WIELKOPOLSKIE , jarociński , Żerków , Żółków

Opis

1. Obiekt rolny zabudowany o nazwie „Gospodarstwo Kretków” stanowiący kompleks działek nr 664/1, 683/2, 683/3, 683/4, 726, 724/3, 727/1, 729/1, 738/1, 773/4, 773/5, 746, 782/3, 782/2, 782/4, 789/1, 836/1, 840/2, 840/3, położonych w obrębie Żerniki-Kretków, o ogólnej powierzchni 118,7000 ha, w tym: RIIIa – 29,5500 ha, RIIIb – 3,6200 ha, RIVa – 40,2700 ha, RIVb – 7,0600 ha, RV – 19,9000 ha, RVI – 4,6000 ha, ŁIV – 1,5700 ha, PsV – 0,4000 ha, PsVI – 0,6900 ha, B-RIIIb – 1,3700 ha, B-RIVa – 3,3900 ha, Br-RV – 2,0200 ha, W – 0,0900 ha, Ls – 1,4300 ha, Lz – 1,0700 ha, N – 1,6700 ha. Księgi wieczyste dla poszczególnych działek o numerach: 664/1 – KZ1J/0006609/8, 683/4 – KZ1J/00000391/4, 683/3 - KZ1J/00000390/7, 683/2 - KZ1J/00000389/7, 773/4, 782/3, 840/2 – KZ1J/00033787/7, 773/5 - KZ1J/00000378/7. Brak ksiąg wieczystych dla działek nr: 724/3, 726, 727/1, 729/1, 738/1, 746, 782/2, 782/4, 789/1, 836/1, 840/3. Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żerków działki nr  664/1, 683/2, 683/3, 683/4, 726, 724/3, 727/1, 729/1, 738/1, 773/5, 746, 782/3, 782/2, 782/4, 789/1, 836/1, 840/2, 840/3 leżą w obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, działka nr  773/4 leży w obszarach urządzeń obsługi rolnictwa i ośrodki produkcji rolnej, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci infrastruktury; przez działkę przebiega sieć energetyczna i wodociągowa; nieruchomości są położone w obszarze chronionego krajobrazu Szwajcaria Żerkowska i Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego,

2. Obiekt rolny zabudowany o nazwie „Gospodarstwo Kamień” stanowiący kompleks działek nr 583/2, 580/4, 610/1, 605/28, 605/22, 605/23, 605/25, 605/26, 614/8, 614/9, położonych w obrębie Ludwinów o ogólnej powierzchni 46,7996 ha, w tym: RIVa – 13,8300 ha, RIVb – 12,6000 ha, RV – 16,6957 ha, PsIV – 0,4600 ha, Br-RV – 2,0507 ha, W – 0,0800 ha, Lz-RV – 1,0832 ha. Księgi wieczyste dla poszczególnych działek o numerach: 580/4, 610/1, 614/8 – KZ1J/00009616/1, 583/2, 605/28, 605/22, 605/23, 605/25, 605/26 – KZ1J/00036232/3, 614/9 – KZ1J/00035613/1. Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żerków działki nr: 583/2, 580/4, 610/1, 605/28, 614/8, 614/9 leżą w obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, działki nr  605/22, 605/23, 605/25, 605/26 leżą w obszarach zabudowanych i o zdefiniowanym przeznaczeniu; przez działki nr 605/22, 605/23, 605/25 i 605/26 przebiegają urządzenia takie jak: sieci wodociągowe, gazowe i elektryczne.

3. Obiekt rolny zabudowany o nazwie „Gospodarstwo Żółków” stanowiący kompleks działek nr 60 i 66, położonych w obrębie Żółków o ogólnej powierzchni 47,4400 ha, w tym: RIVa – 31,9500 ha, RIVb – 2,0700 ha, RV – 6,7300 ha, RVI – 4,8300 ha, PsIV – 0,7800 ha, B-RIVa – 1,0800 ha. Dla działek prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1J/00001771/9. Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żerków działka nr 66, leży w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, działka nr  60 leży w obszarze zabudowanym i o zdefiniowanym przeznaczeniu – obszary przemysłowe, składowe, magazynowe i częściowo w obszarach Rolniczej przestrzeni produkcyjnej; przez działkę nr 60 przebiegają urządzenia takie jak: sieci wodociągowe, gazowe i elektryczne; w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci infrastruktury; nieruchomości są położone w obszarze chronionego krajobrazu Szwajcaria Żerkowska i Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.

Nieruchomość zabudowana będzie wydzierżawiony na cele rolnicze związane z prowadzeniem hodowli, magazynowania płodów rolnych, środków do produkcji rolnej i maszyn rolniczych; poszczególne budynki, budowle i urządzenie z nimi trwale związane winny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Obiekt rolny zabudowany o nazwie „Owczarnia Lgów” stanowiący kompleks działek nr 36/5 i 104/2 położonych w obrębie Lgów o ogólnej powierzchni 27,4492 ha, w tym: RIIIa – 5,9800 ha, RIIIb – 13,5400 ha, RIVa – 6,3000 ha, ŁIV – 0,9400 ha, B-RIVa – 0,6892 ha. Dla działek prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1J/00036537/1. Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żerków działka nr: 104/2, leży w obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, działka nr  36/5 leży w obszarach zabudowanych i o zdefiniowanym przeznaczeniu - w obszarze urządzeń obsługi rolnictwa i ośrodków produkcji rolnej, przez działkę nr 36/5 przebiegają urządzenia takie jak: sieci wodociągowe, gazowe i elektryczne; w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci infrastruktury; nieruchomości są położone w obszarze chronionego krajobrazu Szwajcaria Żerkowska i Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.

5. Obiekt rolny zabudowany o nazwie „Folwark Podlesie” stanowiący kompleks działek nr 334/2, 353, 354/5, 355/2, 356, 357, położonych w obrębie Raszewy o ogólnej powierzchni 48,0200 ha, w tym: RIVb – 3,9500 ha, RV – 22,9800 ha, RVI – 18,4400 ha, B-RIVb – 1,6200 ha, W – 0,1200 ha, Lz-RIVb – 0,3500 ha, dr – 0,1900 ha, N – 0,3700 ha. Dla działek prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1J/00036506/5. Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żerków działki nr: 334/2 i 353, leżą w obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, działka nr  355/2 leży w obszarze urządzeń rolnictwa i ośrodków produkcji rolnej, działki nr  354/5 i 356 leżą w obszarach które mogą być zabudowane, działka nr  357 leży w obszarach które mogą być zabudowane i rolniczej przestrzeni produkcyjnej – procentowy udział 40% i 60%; w bezpośrednim sąsiedztwie działek znajdują się sieci infrastruktury; przez działkę nr 355/2 przebiegają sieci wodociągowe i energetyczne; nieruchomości są położone w obszarze chronionego krajobrazu Szwajcaria Żerkowska i Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.

 
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.