OT Olsztyn, warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Barciany, obr. Skandawa, lokal mieszkalny nr 2, budynek nr 15, miejscowość Skandawa, wraz z udziałem 1/2 w dz. 209/2, pow. udziału 0,0182 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Barciany, obr. Skandawa, lokal mieszkalny nr 2, budynek nr 15, miejscowość Skandawa, wraz z udziałem 1/2 w dz. 209/2, pow. udziału 0,0182 ha

Cena wywoławcza:
21 000,00 zł
Powierzchnia:
0,0182 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2019-07-12
Data publikacji:
2019-06-18
Data zakończenia publikacji:
2019-07-13
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUR.SZKO.4240.22.2019.KK.10
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
209/2
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , kętrzyński , Barciany , Skandawa

Opis

Szczegóły w pliku.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: