OT Poznań, woj. Wielkopolskie, gm. Sośnie ob. Dobrzec pow. od 11,2300 ha do 11,6400 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Poznań, woj. Wielkopolskie, gm. Sośnie ob. Dobrzec pow. od 11,2300 ha do 11,6400 ha

Cena wywoławcza:
3,00 dt
Powierzchnia:
11,6400 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2019-02-14
Data publikacji:
2019-01-09
Data zakończenia publikacji:
2019-02-14
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
POZ.WKUR.4243.3.2019.IG.1
Oddział terenowy KOWR:
OT Poznań
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Ogłoszenie:
Tak
Lokalizacja:
WIELKOPOLSKIE , ostrowski , Sośnie , Dobrzec

Opis

Przetarg nr 1. Działka nr 5/2 o ogólnej powierzchni 11,6400 ha, w tym: RV- 1,4600 ha, RVI- 10,1800 ha. Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnie w/w działka to tereny Kierunku Ochrony Wartości Zasobów Środowiska Przyrodniczego, pozostałe zasoby systemu ekologicznego – pola, tereny zdrenowane siecią niesystematyczną.

Przetarg nr 2 Kompleks działek nr 1 , 2 o ogólnej powierzchni 11,2300 ha, w tym: RV- 6,0700 ha, RVI- 5,0600 ha, W- 0,1000 ha. Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnie w/w działka to tereny Kierunku Ochrony Wartości Zasobów Środowiska Przyrodniczego, pozostałe zasoby systemu ekologicznego – pola, tereny zdrenowane siecią niesystematyczną.

 
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: