ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, siedlecki, Kotuń, Kępa, 5,0942 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, siedlecki, Kotuń, Kępa, 5,0942 ha

Cena wywoławcza:
11,50 dt
Powierzchnia:
5,0942 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2019-04-26
Data publikacji:
2019-03-14
Data zakończenia publikacji:
2019-04-26
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
UD/SIED/0003/PFZ/2019
Oddział terenowy KOWR:
OT Warszawa
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
464/2
464/4
464/5
464/6
466
467/1
468/1
469/1
470/1
471/1
472/1
473
474
Lokalizacja:
MAZOWIECKIE , siedlecki , Kotuń , Kępa

Opis

UD/SIED/0003/PFZ/2019

3. Nieruchomość rolna, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki o numerach: 464/2, 464/4, 464/5, 464/6, 466, 467/1, 468/1, 469/1, 470/1, 471/1, 472/1, 473 i 474, o łącznej powierzchni 5,0942 ha, w tym użytki rolne 4,9180 ha, KW SI1S/00104819/3,  

w tym: łąki trwałe ŁIV - 1,8698 ha, łąki trwałe ŁV - 1,1029 ha, pastwiska trwałe PsV - 0,6128 ha, grunty orne RV - 1,2284 ha, rowy W - 0,1041 ha, lasy LsIV - 0,1124 ha, lasy LsV - 0,0638 ha.

 

Czynsz wywoławczy 11,50 decytony pszenicy rocznie

Wadium 1 200,00 zł

Minimalne postąpienie 2,0 decytony pszenicy

 

Gmina Kotuń nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kępa. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarach rolnych na terenach korytarzy ekologicznych wyłączonych z zabudowy.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: