ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, siedlecki, Kotuń, Kępa, 0,4690 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, siedlecki, Kotuń, Kępa, 0,4690 ha

Cena wywoławcza:
1,90 dt
Powierzchnia:
0,4690 ha

Atrybuty oferty

Data publikacji:
2018-12-28
Data zakończenia publikacji:
2019-01-13
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
WZ/0062/PFZ/2018
Oddział terenowy KOWR:
OT Warszawa
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Wykaz:
Tak
Numer działki:
449
450/1
Lokalizacja:
MAZOWIECKIE , siedlecki , Kotuń , Kępa

Opis

WZ/0062/PFZ/2018

3. Nieruchomość rolna, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki o numerach: 449 i 450/1, o łącznej powierzchni 0,4690 ha, w tym użytki rolne 0,4690 ha, KW SI1S/00104819/3, nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

w tym: łąki trwałe ŁIV - 0,4656 ha, rowy W - 0,0034 ha.

 

Czynsz wywoławczy 1,90 decytony pszenicy rocznie

 

Gmina Kotuń nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kępa. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarach rolnych na terenach korytarzy ekologicznych wyłączonych z zabudowy.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: