ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, siedlecki, Kotuń, Kępa, 1,0676 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, siedlecki, Kotuń, Kępa, 1,0676 ha

Cena wywoławcza:
2,50 dt
Powierzchnia:
1,0676 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2019-04-26
Data publikacji:
2019-03-14
Data zakończenia publikacji:
2019-04-26
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
UD/SIED/0003/PFZ/2019
Oddział terenowy KOWR:
OT Warszawa
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
433/3
Lokalizacja:
MAZOWIECKIE , siedlecki , Kotuń , Kępa

Opis

UD/SIED/0003/PFZ/2019

1. Nieruchomość rolna, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka o numerze 433/3, o powierzchni 1,0676 ha, w tym użytki rolne 1,0676 ha, KW brak,

w tym: pastwiska trwałe PsV - 0,5272 ha, łąki trwałe ŁIV - 0,4522 ha, użytki rolne zabudowane B-PsV - 0,0698 ha, rowy W - 0,0184 ha.

 

Czynsz wywoławczy 2,50 decytony pszenicy rocznie

Wadium 300,00 zł

Minimalne postąpienie 1,0 decytona pszenicy

 

Gmina Kotuń nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kępa. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarach rolnych na terenach korytarzy ekologicznych wyłączonych z zabudowy.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: