ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, siedlecki, Kotuń, Kępa, 1,0676 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, siedlecki, Kotuń, Kępa, 1,0676 ha

Cena wywoławcza:
2,50 dt
Powierzchnia:
1,0676 ha

Atrybuty oferty

Data publikacji:
2018-12-28
Data zakończenia publikacji:
2019-01-13
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
WZ/0062/PFZ/2018
Oddział terenowy KOWR:
OT Warszawa
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Wykaz:
Tak
Numer działki:
433/3
Lokalizacja:
MAZOWIECKIE , siedlecki , Kotuń , Kępa

Opis

WZ/0062/PFZ/2018

2. Nieruchomość rolna, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka o numerze 433/3, o powierzchni 1,0676 ha, w tym użytki rolne 1,0676 ha, KW brak,

w tym: pastwiska trwałe PsV - 0,5272 ha, łąki trwałe ŁIV - 0,4522 ha, użytki rolne zabudowane B-PsV - 0,0698 ha, rowy W - 0,0184 ha.

 

Czynsz wywoławczy 2,50 decytony pszenicy rocznie

 

 

 

Gmina Kotuń nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kępa. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarach rolnych na terenach korytarzy ekologicznych wyłączonych z zabudowy.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: