ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, miński, Stanisławów, Papiernia, 2,1600 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, miński, Stanisławów, Papiernia, 2,1600 ha

Cena wywoławcza:
2,10 dt
Powierzchnia:
2,1600 ha

Atrybuty oferty

Data publikacji:
2018-12-28
Data zakończenia publikacji:
2019-01-13
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
WZ/0060/UKUR/2018
Oddział terenowy KOWR:
OT Warszawa
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Wykaz:
Tak
Numer działki:
139
140
Lokalizacja:
MAZOWIECKIE , miński , Stanisławów , Papiernia

Opis

WZ/0060/UKUR/2018

1. Nieruchomość rolna, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki o numerach: 139 i 140, o łącznej powierzchni 2,1600 ha, w tym użytki rolne 2,1600 ha, KW SI1M/00054305/6, nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

w tym: grunty orne RV - 1,1200 ha, grunty orne RVI - 0,8800 ha, pastwiska trwałe PsV - 0,1600 ha.

 

Czynsz wywoławczy 2,10 decytony pszenicy rocznie

 

Gmina Stanisławów nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Papiernia. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny gruntów rolnych o najniższej przydatności (gleby klasy V-VI), częściowo pod tereny użytków zielonych o niskiej przydatności. Na dzialce nr 140 oznaczony jest gazociąg wysokiego ciśnienia o 700. W kierunkach rozwoju nieruchomość przeznaczona jest pod grunty orne klasy V-VI, łąki i pastwiska klasy V-VI, gazociąg wysokiego ciśnienia i gazociąg średniego ciśnienia.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: