ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, miński, Stanisławów, Papiernia, 2,1600 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, miński, Stanisławów, Papiernia, 2,1600 ha

Cena wywoławcza:
2,10 dt
Powierzchnia:
2,1600 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2019-04-26
Data publikacji:
2019-03-14
Data zakończenia publikacji:
2019-04-26
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
UD/SIED/0002/UKUR/2019
Oddział terenowy KOWR:
OT Warszawa
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
139
140
Lokalizacja:
MAZOWIECKIE , miński , Stanisławów , Papiernia

Opis

UD/SIED/0002/UKUR/2019

1. Nieruchomość rolna, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki o numerach: 139 i 140, o łącznej powierzchni 2,1600 ha, w tym użytki rolne 2,1600 ha, KW SI1M/00054305/6, nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

w tym: grunty orne RV - 1,1200 ha, grunty orne RVI - 0,8800 ha, pastwiska trwałe PsV - 0,1600 ha.

 

Czynsz wywoławczy 2,10 decytony pszenicy rocznie

Wadium 300,00 zł

Minimalne postąpienie 1,0 decytona pszenicy

 

Gmina Stanisławów nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Papiernia. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny gruntów rolnych o najniższej przydatności (gleby klasy V-VI), częściowo pod tereny użytków zielonych o niskiej przydatności. Na dzialce nr 140 oznaczony jest gazociąg wysokiego ciśnienia o 700.                           W kierunkach rozwoju nieruchomość przeznaczona jest pod grunty orne klasy V-VI, łąki i pastwiska klasy V-VI, gazociąg wysokiego ciśnienia i gazociąg średniego ciśnienia.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: