OT Olsztyn, warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Ostróda, obr. Ornowo, dz. 272, 273, 290/4, 291/1, pow. 5,3774 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Ostróda, obr. Ornowo, dz. 272, 273, 290/4, 291/1, pow. 5,3774 ha

Cena wywoławcza:
19,82 dt
Powierzchnia:
5,3774 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2019-02-11
Data publikacji:
2019-01-09
Data zakończenia publikacji:
2019-02-12
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUR.SZGR.4243.112.2018.AW.23
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
272
273
290/4
291/1
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , ostródzki , Ostróda , Ornowo

Opis

Szczegóły w pliku.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: