OT Poznań, woj. Wielkopolskie, gm. Wolsztyn ob. Komorowo pow. 14,9874 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Poznań, woj. Wielkopolskie, gm. Wolsztyn ob. Komorowo pow. 14,9874 ha

Cena wywoławcza:
23,00 dt
Powierzchnia:
14,9874 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2018-12-07
Data publikacji:
2018-10-31
Data zakończenia publikacji:
2018-12-07
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
POZ.WKUR.4243.1126.2018.JC
Oddział terenowy KOWR:
OT Poznań
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Ogłoszenie:
Tak
Lokalizacja:
WIELKOPOLSKIE , wolsztyński , Wolsztyn , Komorowo

Opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna opisana w wykazie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy, podanym do publicznej wiadomości w dniu 10 października 2018 r . oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki  nr  153/4 i 201/2 położone w obrębie KOMOROWO, gmina Wolsztyn  o łącznej pow. 14,9874 ha.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: