ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE, warmińsko-mazurskie, powiat elbląski, gmina Godkowo, obręb Łępno, dz. 2, 3, pow. 20,7849 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE, warmińsko-mazurskie, powiat elbląski, gmina Godkowo, obręb Łępno, dz. 2, 3, pow. 20,7849 ha

Cena wywoławcza:
92,26 dt
Powierzchnia:
20,7849 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2018-12-10
Data publikacji:
2018-11-08
Data zakończenia publikacji:
2018-12-11
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUR.SZEL.4243.280.2018.MS.14
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
Tak
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
2
3
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , elbląski , Godkowo , Łępno

Opis

Szczegóły w pliku.