OT Lublin - ogłoszenie woj. lubelskie pow. tomaszowski gm. Tarnawatka obr. Tarnawatka Osada - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Lublin - ogłoszenie woj. lubelskie pow. tomaszowski gm. Tarnawatka obr. Tarnawatka Osada

Cena wywoławcza:
28,20 dt
Powierzchnia:
7,4399 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2018-06-13
Data publikacji:
2018-05-16
Data zakończenia publikacji:
2018-06-14
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
LUB.WKUR.422.3.2018.DP
Oddział terenowy KOWR:
OT Lublin
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Lokalizacja:
LUBELSKIE , tomaszowski , Tarnawatka , Tarnawatka

Opis

sprzedaż dz. 1/2 i dz. 1/5 w cz. 1/6

Zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka, uchwalonego uchwałą Rady Gminy nr XV/81/2004 z dnia 23.03.2004 r. nieruchomość położona jest w terenach użytków zielonych oznaczonych na planszy planu symbolem RZ.

Nieruchomość położona jest w obszarze Natura 2000 – Roztocze PLB060012, w otulinie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.