OT Poznań, woj. Wielkopolskie, gm. Wolsztyn, Siedlec ob. Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Kiełpiny pow. od 6,9200 ha do 19,6040 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Poznań, woj. Wielkopolskie, gm. Wolsztyn, Siedlec ob. Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Kiełpiny pow. od 6,9200 ha do 19,6040 ha

Cena wywoławcza:
3,00 dt
Powierzchnia:
19,6040 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2018-06-28
Data publikacji:
2018-05-16
Data zakończenia publikacji:
2018-06-28
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
POZ.WKUR.4243.421.2018.JC
Oddział terenowy KOWR:
OT Poznań
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Ogłoszenie:
Tak
Lokalizacja:
WIELKOPOLSKIE , wolsztyński , Wolsztyn , Gościeszyn
WIELKOPOLSKIE , wolsztyński , Wolsztyn , Stara Dąbrowa
WIELKOPOLSKIE , wolsztyński , Siedlec , Kiełpiny

Opis

Przetarg nr 1

Działka nr  14 (ark. mapy 1) położona w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Wolsztyn o pow. 6,9200 ha, w klasie użytków: RIIIb – 3,5100 ha, RIVa – 3,1700 ha, RIVb – 0,2400ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00025989/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium: tereny rolne, łąki, pastwiska.  Stanowiska archeologiczne.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość  wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2026 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 49,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.700,00 zł

Przetarg nr 2

Działka nr 44 (ark. mapy 1) położona w obrębie Stara Dabrowa, gmina Wolsztyn o pow. 8,2200 ha, w klasie użytków: RIIIb – 2,9900 ha, RIVa – 5,1200 ha, Lz RIVa – 0,0900ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00025989/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium: tereny rolne, łąki, pastwiska.  Stanowiska archeologiczne.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość  wydzierżawiona zostanie do dnia 31.10.2026 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 56,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.900,00 zł

Przetarg nr 3

Działka nr  282 część  ( I ) ark. mapy 6, obręb Gościeszyn , gmina Wolsztyn o  pow. 14,1108 ha, w klasie użytków: ŁIV – 7,4208 ha, ŁV – 6,6900 ha , dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00036116/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium:   Tereny rolne, łąki, pastwiska. Obszar chronionego krajobrazu. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański”. Na w/w nieruchomość nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy jak również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 40,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.400,00 zł

Przetarg nr 4

Działka nr 282 część  ( II ) ark. mapy 6, obręb Gościeszyn, gmina Wolsztyn o  pow. 14,1108 ha, w   klasie użytków: ŁIV – 10,4408 ha, ŁV – 3,5700 ha , W – 0,1000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00036116/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium:   Tereny rolne, łąki, pastwiska. Obszar chronionego krajobrazu. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański”. Na w/w nieruchomość nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy jak również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 49,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.700,00 zł

Przetarg nr 5

Działka nr  284 część ( I ) ark mapy 6, obręb Gościeszyn, gmina Wolsztyn o  pow. 18,4223 ha, w klasie użytków: ŁIV – 7,3123 ha, ŁV – 10,6200 ha ,  Lz-ŁIV – 0,2600 ha, W – 0,2300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00036116/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium:   Tereny rolne, łąki, pastwiska. Obszar chronionego krajobrazu. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański”. Na w/w nieruchomość nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy jak również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomości  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 44,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.500,00 zł

Przetarg nr 6

Działka nr  284 część  ( II ) ark. mapy 6, obręb Gościeszyn, gmina Wolsztyn o  pow. 18,4222 ha, w klasie użytków: ŁIV – 14,0522 ha, ŁV – 3,6300 ha ,  Lz-ŁIV – 0,3400 ha, W – 0,4000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00036116/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium:   Tereny rolne, łąki, pastwiska. Obszar chronionego krajobrazu. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański”. Na w/w nieruchomość nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy jak również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomości  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 65,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 2.200,00 zł

Przetarg nr 7

Działka  nr  287 ark. mapy 6, obręb Gościeszyn, gmina Wolsztyn  o  pow. 8,4135 ha, w klasie użytków: ŁIV – 6,4135 ha, ŁV – 1,59000 ha, W – 0,2100 ha, Lz-ŁIV – 0,2000ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00036116/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie. Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium:   Tereny rolne, łąki, pastwiska. Obszar chronionego krajobrazu. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański”. Na w/w nieruchomość nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy jak również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomości  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 30,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.000,00 zł

Przetarg nr 8

Działka  nr  289 część  ( I ) ark. mapy 6, obręb Gościeszyn, gmina Wolsztyn  o  pow. 15,6800 ha, w klasie użytków: ŁIV – 9,1400 ha, ŁV – 6,2000 ha , W – 0,3400 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00036116/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium:   Tereny rolne, łąki, pastwiska. Obszar chronionego krajobrazu. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański”. Na w/w nieruchomość nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy jak również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomości  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 47,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.600,00 zł

Przetarg nr 9

Działka  nr  289 część  ( II ) ark. mapy 6, obręb Gościeszyn, gmina Wolsztyn   o  pow. 12,9914 ha, w klasie użytków: ŁIV – 10,3076 ha, ŁV – 2,2538 ha , W – 0,4300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00036116/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium:   Tereny rolne, łąki, pastwiska. Obszar chronionego krajobrazu. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański”. Na w/w nieruchomość nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy jak również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.  

Nieruchomości  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 47,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.600,00 zł

Przetarg nr 10

Działka  nr  291 część  ( I )  ark. mapy 6, obręb Gościeszyn, gmina Wolsztyn o  pow. 18,0001 ha, w klasie użytków: ŁIV – 16,4703 ha, ŁV – 1,1198 ha , W – 0,4100 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00036116/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium:   Tereny rolne, łąki, pastwiska. Obszar chronionego krajobrazu. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański”. Na w/w nieruchomość nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy jak również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca części I działki nr 291 będzie zobowiązany udostępnić przejazd i przechód do części II działki nr 291 zgodnie z załącznikiem graficznym do umów dzierżawy.

Nieruchomości  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 73,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 2.500,00 zł

Przetarg nr 11

Działka  nr  291 część  (II)  ark. mapy 6, obręb Gościeszyn, gmina Wolsztyn o  pow. 13,8400 ha, w klasie użytków: ŁIV – 12,4800 ha, ŁV – 0,9500 ha , W – 0,4100 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00036116/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium:   Tereny rolne, łąki, pastwiska. Obszar chronionego krajobrazu. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański”. Na w/w nieruchomość nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy jak również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.  Dojazd do w/w nieruchomości będzie przebiegał przez część I działki nr 291.Wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca części I działki nr 291 będzie zobowiązany udostępnić przejazd i przechód do części II działki nr 291 zgodnie z załącznikiem graficznym do umów dzierżawy.

Nieruchomości  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 55,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.900,00 zł

Przetarg nr 12

Działka  nr  291 część  (III)  ark. mapy 6, obręb Gościeszyn, gmina Wolsztyn o  pow.  15,2300 ha, w klasie użytków: ŁIV – 14,4700 ha, ŁV – 0,2600 ha , W – 0,5000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00036116/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium:   Tereny rolne, łąki, pastwiska. Obszar chronionego krajobrazu. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański”. Na w/w nieruchomość nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy jak również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.  

Nieruchomości  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 63,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 2.200,00 zł

Przetarg nr 13

Działka  nr 293/2 część  ( I ) ark. mapy 6, obręb Gościeszyn, gmina Wolsztyn  o  pow. 18,7800 ha, w klasie użytków: ŁIV – 15,8500 ha, ŁV – 2,3000 ha , W – 0,5500 ha, N – 0,0800 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00036116/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium:   Tereny rolne, łąki, pastwiska. Obszar chronionego krajobrazu. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański”. Na w/w nieruchomość nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy jak również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nieruchomość  posiada dostęp do drogi publicznej.  

Nieruchomości  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 71,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 2.400,00 zł

Przetarg nr 14

Działka  nr 293/2 część  ( II ) ark. mapy 6, obręb Gościeszyn, gmina Wolsztyn  o  pow.  19,6040 ha, w klasie użytków: ŁIV – 11,0317 ha, ŁV – 8,3973 ha , W – 0,1750 ha,   dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00036116/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium:   Tereny rolne, łąki, pastwiska. Obszar chronionego krajobrazu. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański”. Na w/w nieruchomość nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy jak również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nieruchomość  posiada dostęp do drogi publicznej.  

Nieruchomości  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 57,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.900,00 zł

Przetarg nr 15

Działka  nr 293/2 część  ( III ) ark. mapy 6, obręb Gościeszyn, gmina Wolsztyn  o  pow.  16,2000 ha, w klasie użytków: ŁIV – 13,0650 ha, ŁV – 2,8000 ha , W – 0,1750 ha,  N – 0,1600 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00036116/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego  uchwałą Rady  Miejskiej w Wolsztynie nr VIII/71/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami działka wchodzi w skład terenu oznaczonego na rysunku w studium:   Tereny rolne, łąki, pastwiska. Obszar chronionego krajobrazu. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Wielki Łęg Obrzański”. Na w/w nieruchomość nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy jak również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nieruchomość  posiada dostęp do drogi publicznej.  

Nieruchomość  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 60,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 2.000,00 zł

Przetarg nr 16

Działka  nr 387/3 cz. ( I ) ark. mapy 2, obręb Kiełpiny, gmina Siedlec o  pow. 13,7230 ha, w klasie użytków: ŁIV – 12,3263 ha, ŁV – 1,2800 ha , W – 0,1167 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00025978/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości.  W Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedlec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/227/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami  teren działki wchodzi w skład kompleksu oznaczonego jako użytki rolne. Przez teren przedmiotowej nieruchomości przechodzą korytarze infrastruktury technicznej – gazociąg wysokiego ciśnienia zgodnie z uchwałą XXXV/199/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 marca 2002 r. Dotychczasowy plan zatwierdzony Uchwałą Nr IV/25/94 Rady Gminy Siedlec z dnia 07.12.1994 r., stracił ważność w dniu 31.12.2003 r. Dla przedmiotowego terenu Rada Gminy Siedlec Podjęła następujące uchwały: Uchwała Nr XVI/97/2012 z dnia 13.03.2012r. w sprawie przystąpienia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec, Uchwała Nr XXX/159/2013 z dnia 26.02.2013r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fermy wiatrowej w obrębie gminy Siedlec. Dla w/w działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca części (I) działki nr 387/3 będzie zobowiązany udostępnić przejazd i przechód do części (II)  działki nr 387/3 zgodnie z załącznikiem graficznym do umów dzierżawy.

Nieruchomość  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 55,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.900,00 zł

Przetarg nr 17

Działka  nr 387/3 cz. ( II ) ark. mapy 2, obręb Kiełpiny, gmina Siedlec o  pow. 13,9237 ha, w klasie użytków: ŁIV – 12,4332 ha,   ŁV – 1,4500 ha , W – 0,0405 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00025978/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości.  W Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedlec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/227/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami  teren działki wchodzi w skład kompleksu oznaczonego jako użytki rolne. Przez teren przedmiotowej nieruchomości przechodzą korytarze infrastruktury technicznej – gazociąg wysokiego ciśnienia zgodnie z uchwałą XXXV/199/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 marca 2002 r. Dotychczasowy plan zatwierdzony Uchwałą Nr IV/25/94 Rady Gminy Siedlec z dnia 07.12.1994 r., stracił ważność w dniu 31.12.2003 r. Dla przedmiotowego terenu Rada Gminy Siedlec Podjęła następujące uchwały: Uchwała Nr XVI/97/2012 z dnia 13.03.2012r. w sprawie przystąpienia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec, Uchwała Nr XXX/159/2013 z dnia 26.02.2013r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fermy wiatrowej w obrębie gminy Siedlec. Dla w/w działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Działka nie posiada dostęp do drogi publicznej.  Dojazd do w/w nieruchomości będzie przebiegał przez część (I) działki nr 387/3. Wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca części (I) działki nr 387/3 będzie zobowiązany udostępnić przejazd i przechód do części (II)  działki nr 387/3 zgodnie z załącznikiem graficznym do umów dzierżawy.

Nieruchomość  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 56,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.900,00 zł

Przetarg nr 18

Działka  nr 358 cz. ( I ) ark. mapy 2, obręb Kiełpiny, gmina Siedlec  o  pow. 15,8500 ha, w klasie użytków: RV – 6,4800 ha,  ŁIV – 1,1500 ha,  PsIV – 6,7400 ha , PsV– 1,2900 ha, W – 0,1900 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00025978/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości.  W Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedlec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/227/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami  teren działki wchodzi w skład kompleksu oznaczonego jako w części łąki oraz w części użytki rolne.

Przez teren przedmiotowej nieruchomości przechodzą korytarze infrastruktury technicznej – gazociąg wysokiego ciśnienia zgodnie z uchwałą XXXV/199/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 marca 2002 r. Dotychczasowy plan zatwierdzony Uchwałą Nr IV/25/94 Rady Gminy Siedlec z dnia 07.12.1994 r., stracił ważność w dniu 31.12.2003 r. Dla przedmiotowego terenu Rada Gminy Siedlec Podjęła następujące uchwały: Uchwała Nr XVI/97/2012 z dnia 13.03.2012r. w sprawie przystąpienia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec, Uchwała Nr XXX/159/2013 z dnia 26.02.2013r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fermy wiatrowej w obrębie gminy Siedlec. Dla w/w działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Działka  posiada dostęp do drogi publicznej. Wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca części (I)  działki nr 358  będzie zobowiązany udostępnić przejazd i przechód do części (II) działki nr 358  i części (III)  działki nr 358 zgodnie z załącznikiem graficznym do umów dzierżawy.

Nieruchomość  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 51,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.700,00 zł

Przetarg nr 19

Działka  nr 358 cz. ( II ) ark. mapy 2, obręb Kiełpiny, gmina Siedlec  o  pow. 19,9000 ha, w klasie użytków: RV – 8,2200 ha,  ŁIV – 3,8700 ha,  PsV – 7,6100 ha , W – 0,2000 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00025978/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości.  W Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedlec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/227/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami  teren działki wchodzi w skład kompleksu oznaczonego jako w części łąki oraz w części użytki rolne. Przez teren przedmiotowej nieruchomości przechodzą korytarze infrastruktury technicznej – gazociąg wysokiego ciśnienia zgodnie z uchwałą XXXV/199/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 marca 2002 r. Dotychczasowy plan zatwierdzony Uchwałą Nr IV/25/94 Rady Gminy Siedlec z dnia 07.12.1994 r., stracił ważność w dniu 31.12.2003 r. Dla przedmiotowego terenu Rada Gminy Siedlec Podjęła następujące uchwały: Uchwała Nr XVI/97/2012 z dnia 13.03.2012r. w sprawie przystąpienia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec, Uchwała Nr XXX/159/2013 z dnia 26.02.2013r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fermy wiatrowej w obrębie gminy Siedlec. Dla w/w działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Działka nie posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do w/w nieruchomości będzie przebiegał przez część (I) działki nr 358. Wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca części (I)  działki nr 358  będzie zobowiązany udostępnić przejazd i przechód do części (II) działki nr 358  i części (III)  działki nr 358 oraz wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca części (II) działki nr 358 będzie zobowiązany udostępnić przejazd i przechód do części (III) działki nr 358  zgodnie z załącznikiem graficznym do umów dzierżawy.

Nieruchomość  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 48,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.600,00 zł

Przetarg nr 20

Działka  nr 358 cz. ( III ) ark. mapy 2, obręb Kiełpiny, gmina Siedlec  o  pow. 16,0100 ha, w klasie użytków:  PsV – 15,4800 ha , W – 0,3500 ha, N – 0,1800ha,   dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00025978/0 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie.

Przeznaczenie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości.  W Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedlec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/227/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami  teren działki wchodzi w skład kompleksu oznaczonego jako w części łąki oraz w części użytki rolne. Przez teren przedmiotowej nieruchomości przechodzą korytarze infrastruktury technicznej – gazociąg wysokiego ciśnienia zgodnie z uchwałą XXXV/199/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 marca 2002 r. Dotychczasowy plan zatwierdzony Uchwałą Nr IV/25/94 Rady Gminy Siedlec z dnia 07.12.1994 r., stracił ważność w dniu 31.12.2003 r. Dla przedmiotowego terenu Rada Gminy Siedlec Podjęła następujące uchwały: Uchwała Nr XVI/97/2012 z dnia 13.03.2012r. w sprawie przystąpienia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec, Uchwała Nr XXX/159/2013 z dnia 26.02.2013r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fermy wiatrowej w obrębie gminy Siedlec. Dla w/w działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Działka nie posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do w/w nieruchomości będzie przebiegał przez część (I) i część II działki nr 358. Wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca części (I) i części (II)  działki nr 358  będzie zobowiązany udostępnić przejazd i przechód do części III  działki nr 358 zgodnie z załącznikiem graficznym do umów dzierżawy.

Nieruchomość  wydzierżawiona zostanie do dnia 05.11.2027 r. – na cele rolne.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi równowartość 30,00 dt pszenicy.

Wadium wynosi: 1.000,00 zł


Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: