OT w Olsztynie, nieruchomość położona w woj. warm-maz., gm. Małdyty, obręb Dziśnity, działka nr 111/2. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT w Olsztynie, nieruchomość położona w woj. warm-maz., gm. Małdyty, obręb Dziśnity, działka nr 111/2.

Cena wywoławcza:
1,76 dt
Powierzchnia:
0,4200 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2018-06-14
Data publikacji:
2018-05-29
Data zakończenia publikacji:
2018-06-15
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUR.SZMO.4243.12.2018.EW.5
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
111/2
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , ostródzki , Małdyty , Dziśnity

Opis

Szczegóły w pliku.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: