OT w Olsztynie, nieruchomość położona w woj. warm-maz., gm. Morąg, obręb Chojnik, działki nr 36/2, 50/1. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT w Olsztynie, nieruchomość położona w woj. warm-maz., gm. Morąg, obręb Chojnik, działki nr 36/2, 50/1.

Cena wywoławcza:
5,54 dt
Powierzchnia:
0,8600 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2018-06-14
Data publikacji:
2018-05-30
Data zakończenia publikacji:
2018-06-15
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUR.SZMO.4243.16.2018.EW.8
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
36/2
50/1
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , ostródzki , Morąg , Chojnik

Opis

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Chojnik, gmina Morąg, jako działk i nr 36/2, 50/1 o łącznej powierzchni– 0,86 00 ha w tym:

- grunty orne(R) – 0,3800 ha, z tego kl. RIIIb – 0,3800 ha,

- pastwiska (Ps) – 0,4300 ha, z tego kl. PsIII – 0,4300 ha,

- nieużytki (N) – 0,0500 ha,

co stanowi 0,8100 ha użytków rolnych.

Szczegóły w pliku.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: