OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Budry, obręb Pochwałki, dz.39 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Budry, obręb Pochwałki, dz.39

Cena wywoławcza:
131,41 dt
Powierzchnia:
25,6400 ha

Atrybuty oferty

Data publikacji:
2017-10-30
Data zakończenia publikacji:
2017-11-14
Numer oferty:
OLS.WKUR.SZB.4243.3.2017.RP.1
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Wykaz:
Tak
Numer działki:
39
Lokalizacja:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , węgorzewski , Budry , Pochwałki

Opis

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0012 Pochwałki gmina Budry jako działka nr. 39 o ogólnej powierzchni 25,6400 ha, w tym:
- grunty orne 17,3200 ha, klasy gleb: RIIIb-5,4600 ha, RIVa-7,5300 ha, RIVb-3,9600 ha, RV-0,3700 ha,
- pastwiska trwałe- 7,1100 ha, klasy gleb: PsIII-6,7800 ha, PsIV-0,3300 ha,
- grunty zadrzewione lasy-1,1400 ha, klasy gleb; LsIVa- 1,1400 ha,
- rowy – 0,0700 ha.

Szczegóły w pliku.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: