OT Kielce - harmonogramy przetargów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Kielce - harmonogramy przetargów

W grudniu 2019 r. Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach planuje przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości zgodnie z załączonymi harmonogramami przetargów. Wykazy i ogłoszenia nieruchomości położonych na terenie woj. świętokrzyskiego, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy dostępne są w zakładce „Oferty”. Prosimy o zapoznanie się z treścią wykazów i ogłoszeń.


 

Szczegółowe informacje na temat ofert umieszczanych w harmonogramie można uzyskać w:


Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach
25-323 Kielce, ul. Piaskowa 18,
tel. 41 343 31 90

fax. 41 368 70 49
kielce@kowr.gov.pl
 

 

oraz w Sekcji Zamiejscowej w Opatowie działającej na terenie powiatów: opatowskiego, ostrowieckiego, sandomierskiego i staszowskiego

27-500 Opatów, pl. Obrońców Pokoju 21,
tel./fax 15 869 14 04, 15 869 17 51

Nr kont:

Rachunek bieżący:  70 1130 1192 0027 6174 7220 0002

Kaucje i wadia:   43 1130 1192 0027 6174 7220 0003