OT Kielce - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Kielce

  • OT Kielce - harmonogramy przetargów

    W listopadzie 2019 r. Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach planuje przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości zgodnie z załączonymi harmonogramami przetargów. Wykazy i ogłoszenia nieruchomości położonych na terenie woj. świętokrzyskiego, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy dostępne są w zakładce „Oferty”. Prosimy o zapoznanie się z treścią wykazów i ogłoszeń.