Adres Centrali KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Adres Centrali KOWR

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 

ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa

czynny w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00

NIP: 5272818355

Korespondencję mailową do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prosimy kierować na adres:

kontakt@kowr.gov.pl

 

Telefoniczny Punkt Informacyjny

(22) 376 76 76

czynny w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne KOWR udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP) umożliwia przyjmowanie i obsługę (np. otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru) dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tzw. profilem zaufanym.

W celu złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie i prowadzenie ww. konta jest bezpłatne.

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP to: /KOWR/SkrytkaESP