- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Formularz zgłoszeniowy konkursu „Bitwa Regionów”

(niezbędna wyłącznie w przypadkach gdy podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail i/lub nr telefonu jest własnością osoby fizycznej)
W związku ze zgłoszeniem udziału w konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora ww. konkursu tzn.: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (01-207), przy ul. Karolkowej 30 moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska i danych dotyczących mojej przynależności do Koła Gospodyń Wiejskich/innych stowarzyszeń lub organizacji skupiających Koła Gospodyń Wiejskich oraz moich danych kontaktowych udostępnionych przeze mnie w celach związanych z udziałem w Konkursie „Bitwa Regionów” a także w celu komunikacji ze mną w sprawach związanych z realizacją zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie  prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154, z późn. zm.) oraz w celu realizacji obowiązków KOWR dotyczących ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych przez KOWR zawartych w § 10 Regulaminu ww. Konkursu, z którego treścią zapoznałam/zapoznałem się i w pełni go akceptuję.
(niezbędna wyłącznie w przypadkach gdy podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail i/lub nr telefonu jest własnością osoby fizycznej)
Wyrażam zgodę na udostępnienie innym podmiotom tj. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, partnerom Konkursu oraz fundatorom nagród moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska i danych dotyczących mojej przynależności do Koła Gospodyń Wiejskich/innych stowarzyszeń lub organizacji skupiających Koła Gospodyń Wiejskich oraz danych kontaktowych w zakresie nr telefonu, adresu, adresu e-mail w celach związanych z upowszechnianiem informacji dotyczących Konkursu i działalności Koła Gospodyń Wiejskich/innych stowarzyszeń lub organizacji skupiających Koła Gospodyń Wiejskich którego jestem przedstawicielem.  Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że podmiot, któremu zostaną udostępnione moje dane na podstawie niniejszej zgody stanie się ich odrębnym administratorem.

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe (wymagane w celu dokonania rejestracji w Konkursie).