Inspektor Ochrony Danych w KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Inspektor Ochrony Danych w KOWR

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w KOWR pełni Pani Anna Jamrożek

Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych KOWR we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.):

  • wysyłając korespondencję na adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl,
  • pisemnie na adres korespondencyjny:

Inspektor Ochrony Danych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa.