PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019

 

Operacja I – zakup żywności w procedurze zamówień publicznych

- Informacje dla wykonawców

W związku z ogłoszeniem przetargu 878/2019/C informacje dotyczące postępowania przetargowego zamieszczono na stronie BIP-KOWR:
http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp/centrala-kowr-przetarg-nieograniczony-na-dostawy-artykulow-spozywczych-do-magazynow-organizacji-partnerskich-w-ramach-programu-operacyjnego-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-podprogram-2019-(nr-postepowania-878-2019-c)

 

● Operacja II – dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi

 

- Informacje dla organizacji partnerskich

W Podprogramie 2019 Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) wyłonione przez MRPiPS w konkursie  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019-i-2020 będą realizować projekty dotyczące dystrybucji pomocy żywnościowej wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działań towarzyszących mających na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej. Zasady realizacji ww. działań przez OPO określono w Wytycznych Instytucji Zarządzającej obowiązujących w Podprogramie 2019 dostępnych na stronie  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

Obowiązujące wzory dokumentów i formularzy

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 – Opis projektu
Załącznik nr 1 – Opis projektu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Zestawienie planowanych ilości i wartości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych, które zostaną przekazane osobom najbardziej potrzebującym
Załącznik nr 2 – Zestawienie planowanych ilości i wartości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych, które zostaną przekazane osobom najbardziej potrzebującym (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – Plan dystrybucji z uwzględnieniem liczby organizacji partnerskich regionalnych, liczby organizacji partnerskich lokalnych oraz liczby osób najbardziej potrzebujących
Załącznik nr 3 – Plan dystrybucji z uwzględnieniem liczby organizacji partnerskich regionalnych, liczby organizacji partnerskich lokalnych oraz liczby osób najbardziej potrzebujących (wersja edytowalna)


Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów środków towarzyszących
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów środków towarzyszących (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 – Opis projektu
Załącznik nr 1 – Opis projektu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach środków towarzyszących w ujęciu wojewódzkim - Planowana liczba działań towarzyszących oraz liczba osób do objęcia działaniami
Załącznik nr 2 – Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach środków towarzyszących w ujęciu wojewódzkim - Planowana liczba działań towarzyszących oraz liczba osób do objęcia działaniami (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach środków towarzyszących w ujęciu wojewódzkim - Opis planowanych działań
Załącznik nr 2 – Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach środków towarzyszących w ujęciu wojewódzkim - Opis planowanych działań (wersja edytowalna)


Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów środków towarzyszących

 

 

http://kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif Wzór umowy o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu kosztów środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019 wraz z załącznikami  - tryb standardowy

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 4 do Wzoru umowy - Wniosek o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/xls.gif Załączniki nr 1 - 2 do wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 5 do Wzoru umowy - Wniosek o płatność z tytułu kosztów środków towarzyszących (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/xls.gif Załączniki nr 1 - 2 do wniosku o płatność z tytułu środków towarzyszących (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 8 do Wzoru umowy - Gwarancja jakości artykułów spożywczych

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 8a do Wzoru umowy - Gwarancja jakości artykułów spożywczych

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 8b do Wzoru umowy - Gwarancja jakości artykułów spożywczych

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 9 do Wzoru umowy - Protokół przekazania – odbioru

http://www.kowr.gov.pl/uploads/xls.gif Załącznik nr 10 do Wzoru umowy - Informacja o realizacji wskaźników dystrybucji (ilość poszczególnych artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebującym oraz liczba osób objęta pomocą żywnościową) (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/xls.gif Załącznik nr 10a do Wzoru umowy - Szacunkowe zestawienie liczby osób objętych pomocą żywnościową w roku kalndarzowym 2019 (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/xls.gif Załącznik nr 11 do Wzoru umowy - Sprawozdanie końcowe z dystrybucji artykułów spożywczych (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/xls.gif Załącznik nr 12 do Wzoru umowy - Sprawozdanie końcowe z przebiegu działań w ramach środków towarzyszących (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 14 do Wzoru umowy -  Informacje dotyczące realizacji umowy o dofinansowanie projektu w Podprogramie 2018 (wersja edytowalna)
 

 

http://kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/pdf.gif Wzór umowy o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu kosztów środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019 wraz z załącznikami  - tryb łączony

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 4 do Wzoru umowy - Wniosek o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/xls.gif Załączniki nr 1 - 2 do wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gifZałącznik nr 3 do wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania - Informacja o rozliczeniu zaliczki (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 5 do Wzoru umowy - Wniosek o płatność z tytułu kosztów środków towarzyszących (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/xls.gif Załączniki nr 1 - 2 do wniosku o płatność z tytułu środków towarzyszących (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gifZałącznik nr 3 do wniosku o płatność z tytułu środków towarzyszących - Informacja o rozliczeniu zaliczki (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 8 do Wzoru umowy - Gwarancja jakości artykułów spożywczych

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 8a do Wzoru umowy - Gwarancja jakości artykułów spożywczych

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 8b do Wzoru umowy - Gwarancja jakości artykułów spożywczych

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 9 do Wzoru umowy - Protokół przekazania – odbioru

http://www.kowr.gov.pl/uploads/xls.gif Załącznik nr 10 do Wzoru umowy - Informacja o realizacji wskaźników dystrybucji (ilość poszczególnych artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebującym oraz liczba osób objęta pomocą żywnościową) (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/xls.gif Załącznik nr 10a do Wzoru umowy - Szacunkowe zestawienie liczby osób objętych pomocą żywnościową w roku kalndarzowym 2019 (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 11 do Wzoru umowy - Wniosek o wypłatę zaliczki z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 12 do Wzoru umowy - Wniosek o wypłatę zaliczki z tytułu kosztów środków towarzyszących (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/xls.gif Załącznik nr 13 do Wzoru umowy - Sprawozdanie końcowe z dystrybucji artykułów spożywczych (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/xls.gif Załącznik nr 14 do Wzoru umowy - Sprawozdanie końcowe z przebiegu działań w ramach środków towarzyszących (wersja edytowalna)

http://www.kowr.gov.pl/uploads/doc.gif Załącznik nr 16 do Wzoru umowy -  Informacje dotyczące realizacji umowy o dofinansowanie projektu w Podprogramie 2018 (wersja edytowalna)