Powiązanie mechanizmów interwencyjnych z refundacjami wywozowymi - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Powiązanie mechanizmów interwencyjnych z refundacjami wywozowymi

Przedsiębiorcy uczestniczący w mechanizmach dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny i cielęciny oraz wieprzowiny mogą również ubiegać się o refundacje wywozowe dla produktów wywiezionych poza obszar celny UE.

Refundacjami wywozowymi objęte będą produkty wycofane z mechanizmów dopłat do prywatnego przechowywania i wywiezione po 2 miesięcznym okresie przechowywania (o ile KE podejmie taka decyzję) lub po zakończeniu umownego okresu przechowywania.

W zależności od decyzji KE refundacje wywozowe będą mogli również uzyskać przedsiębiorcy, którzy dokonali wywozu wołowiny pochodzącej ze sprzedaży z zapasów interwencyjnych do wskazanych przez KE stref przeznaczenia.

W celu uzyskania refundacji wywozowych przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia w KOWR wniosku o pozwolenie na wywóz oraz spełnienia wymagań wynikających z regulacji handlu zagranicznego w zakresie danego rynku.