Ogólne zasady realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ogólne zasady realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny

Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny jest uruchamiany okresowo i ma na celu zagospodarowanie sezonowych nadwyżek produkcyjnych mięsa.

Może być on realizowany z zastosowaniem stawek dopłat ustalonych z góry przez Komisję Europejską lub stawek ustalanych w drodze procedury przetargowej. Dopłaty mogą być przyznawane do świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej, które przechowywane jest w stanie zamrożonym.

KE w rozporządzeniu uruchamiającym mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania określa m.in.: wykaz produktów wraz z właściwymi kodami CN, minimalne ilości produktów, na które można składać wnioski (oferty przetargowe), okres wnioskowania o dopłaty (lub terminy składania ofert przetargowych), okres przechowywania produktów oraz wysokość zabezpieczenia.