Ogólne zasady realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ogólne zasady realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny

Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny jest uruchamiany okresowo i ma na celu zagospodarowanie sezonowych nadwyżek produkcyjnych mięsa.

Może być on realizowany z zastosowaniem stawek dopłat ustalonych z góry przez Komisję Europejską lub stawek ustalanych w drodze procedury przetargowej. Dopłaty mogą być przyznawane do świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej, które przechowywane jest w stanie zamrożonym.

Realizacja mechanizmu Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny w ramach kompetencji KOWR polega na udzielaniu dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny na terenie Polski, zgodnie z zasadami określonymi przez KE.

Dopłata jest udzielana wg stawek określonych przez KE wszystkim Przedsiębiorcom, którzy zawarli z KOWR umowę na dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny i wypełnili warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny.

WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE ,,Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny" określajace warunki dopłat do prywatnego przechowywania wołowiny

Tel. kontaktowy 22 376 70 61