Ogólne zasady realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania baraniny i mięsa koziego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ogólne zasady realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania baraniny i mięsa koziego

Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania baraniny i mięsa koziego uruchamiany jest przez Komisję Europejską bardzo sporadycznie i tylko w niektórych państwach członkowskich UE (np. Szwecja, Finlandia). Dopłaty przyznawane są przede wszystkim do jagnięciny pochodzącej ze zwierząt poniżej 12 miesięcy, a mechanizm dopłat uruchamiany jest w przypadku, gdy na rynku baraniny i mięsa koziego wystąpi szczególnie trudna sytuacja.

W rozporządzeniu uruchamiającym mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania KE określa: wykaz produktów wraz z właściwymi kodami CN, minimalne ilości produktów, na które można składać wnioski (oferty przetargowe), okres wnioskowania o dopłaty (lub terminy składania ofert przetargowych), okres przechowywania produktów oraz wysokość zabezpieczenia. Stawki dopłat mogą być ustalone z góry przez Komisję Europejską lub w drodze procedury przetargowej.