Ogólne zasady realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania baraniny i mięsa koziego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ogólne zasady realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania baraniny i mięsa koziego

Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i  koziego uruchamiany jest przez Komisję Europejską bardzo sporadycznie i tylko w niektórych państwach członkowskich UE (np. Szwecja, Finlandia). Dopłaty przyznawane są przede wszystkim do jagnięciny pochodzącej ze zwierząt poniżej 12 miesięcy, a mechanizm dopłat uruchamiany jest w przypadku, gdy na rynku baraniny i mięsa koziego wystąpi szczególnie trudna sytuacja.

Realizacja mechanizmu Dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego w ramach kompetencji KOWR polega na udzielaniu dopłat do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego na terenie Polski, zgodnie z zasadami określonymi przez KE.

 

Dopłata jest udzielana wg stawek określonych przez KE wszystkim Przedsiębiorcom, którzy zawarli z KOWR umowę na dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego i wypełnili warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego.

 

 WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE ,,Dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego" określajace warunki dopłat do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego

Tel. kontaktowy : 22 376 75 96