Dopłaty do materiału siewnego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dopłaty do materiału siewnego

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisem art. 47a ust. 9 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624 z późn. zm.) wysokość stawek dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostanie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 31 października 2017 r.

 

KOWR będzie kontynuował realizację mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego” w zakresie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie złożonych w 2017 r. do oddziałów terenowych ARR.

 

Producenci rolni, którzy chcieliby dokonać korekt wniosków złożonych w ww. terminie, powinni korzystać z formularza wniosku wprowadzonego przez ARR.