Interwencja - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Interwencja

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach ustawowych zadań realizuje działania interwencyjne na wybranych rynkach rolnych. Są to:

  • handel zagraniczny,

  • rynek cukru,

  • rynek mięsa,

  • rynek mleka i przetworów mlecznych,

  • rynek wina,

  • rynek zbóż.

  • odnawialnych źródeł energii,

  • pomoc żywnościowa.

Interwencja publiczna, jako element siatki bezpieczeństwa, uruchamiana jest przez KOWR w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na danym rynku.