Interwencja - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Interwencja

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach ustawowych zadań realizuje działania interwencyjne na wybranych rynkach rolnych. Są to:

  • handel zagraniczny,
  • rynek cukru,
  • rynek mięsa,
  • rynek mleka i przetworów mlecznych,
  • rynek wina,
  • rynek zbóż,
  • odnawialnych źródeł energii,
  • pomoc żywnościowa.

Interwencja publiczna, jako element siatki bezpieczeństwa, uruchamiana jest w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na danym rynku.