Przywóz produktów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Przywóz produktów

 


UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

Od dnia 1 stycznia 2018 r., Komisja Europejska podaje do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej EUROPA, wyniki przydziału przywozowych i wywozowych kontyngentów taryfowych. Tym samym  publikacja na stronie internetowej EUROPA zastępuje przyjęcie i opublikowanie aktów wykonawczych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do tych samych celów. Pozwolenia dotyczące ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski w ramach przywozowych lub wywozowych kontyngentów taryfowych, wydawane są z zastrzeżeniem odpowiednich współczynników przydziału, po podaniu przez Komisję tych współczynników do publicznej wiadomości. Współczynniki przydziału dotyczące przywozowych kontyngentów taryfowych/wywozowych kontyngentów taryfowych publikowane są na stronach:
https://ec.europa.eu/agriculture/index_en
https://ec.europa.eu/agriculture/tariff-rate-quotas-trqs_en
https://ec.europa.eu/agriculture/markets_en

Komunikat Komisji Europejskiej 2017C 44603.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1872 z dnia 23 listopada 2018 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006 i (WE) nr 1067/2008 i od rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/2081 i (UE) 2017/2200, od rozporządzenia (WE) nr 1964/2006 i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012 oraz od rozporządzenia (WE) 1918/2006, w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w roku 2019 w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących zbóż, ryżu i oliwy z oliwek, oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) 2016/2080 w odniesieniu do terminu rozpatrywania ofert sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej w ramach interwencji publicznej w 2019 r.

PDF Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy