Aktualności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Aktualności

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż mając na względzie zachowanie większej przejrzystości w udostępnianych przez nas Aktualnościach dotyczących mechanizmów handlu zagranicznego, są one prezentowane w podziale na cztery bloki tematyczne, tj.

1. Informacje/Ogłoszenia ogólne dla przedsiębiorców

2. Wymiana handlowa z krajami trzecimi

3. Aktualności prawne

4. Dni wolne od pracy

Przedmiotowe bloki dostępne są w menu bocznym.