Strony internetowe ANR i ARR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Strony internetowe ANR i ARR

Z dniem 1 września 2017r. została uruchomiona strona internetowa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (www.kowr.gov.pl). Oprócz ww. strony internetowej KOWR do 31 października 2017r. będą funkcjonowały strony internetowe zniesionych: Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego.

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu  Państwa od dnia 1 września 2017r. są publikowane na stronie internetowej KOWR natomiast ogłoszenia opublikowane przed dniem 1 września br. dostępne są  na stronie internetowej ANR (www.anr.gov.pl).

Aktualności