Aktualności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Aktualności

 • Czempiony dla spółek KOWR

  Od 17 do 19 maja br. tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich stały się polską stolicą hodowców. W tych dniach podczas Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych można było zobaczyć 1,5 tys. najpiękniejszych okazów zwierząt. W wystawie udział wzięli m.in.: Jan Krzysztof Ardanowski, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Grzegorz Pięta, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 • Resocjalizacja poprzez pracę

  W Stadninie Koni Prudnik, z inicjatywy i pod patronatem Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej, w dniu 14 maja br. zostało podpisane Porozumienie dotyczące resocjalizacji młodzieży poprzez pracę. Sygnatariuszami Porozumienia byli: Grzegorz Pięta, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Józef Stępkowski, prezes zarządu Stadniny Koni Prudnik oraz Jacek Tyczka, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych w Nysie.

 • Konkurs Fotograficzny „Polska smakuje”

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny. Celem Konkursu „Polska smakuje” jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.

 • Program dla Szkół – podsumowanie

  Z „Programu dla szkół” skorzystało dotychczas ponad 1,8 mln dzieci ze szkół podstawowych, które spożyły 448 mln porcji (235 mln porcji owocowo-warzywnych i 213 mln porcji mlecznych). Na program wydatkowano łącznie 345 mln zł (231,9 mln zł to wydatki za rok szkolny 2017/2018, 113,1 mln zł to wydatki za rok szkolny 2018/2019 do dn. 30.04.2019 r.). W ramach programu realizowane są również działania edukacyjne skierowane do dzieci oraz działania promocyjne, a program podlega ocenie skuteczności.

 • Jubileusz pierwszego niezależnego związku rolniczego!

  W niedzielę 12 maja br. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 38 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność.” Obchody odbyły się w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej.

Biuro Prasowe