Aktualności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Aktualności

 • POŻYCZKI

  Udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – założenia programu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom polskim rolnikom uruchamia możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania rozwojowe, innowacyjne w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Preferencyjne oprocentowanie...

 • Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa

  18 października 2018 r. odbyło uroczyste przekazanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa projektu przepisów tworzących Fundusz Innowacji i Rozwoju Rolnictwa na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

 • Porozumienie KOWR, ARP i KGHM Polska Miedź

  17 października br. przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A. podpisali porozumienie o współpracy w zakresie utworzenia na gruntach Skarbu Państwa strefy lokalnego rozwoju.

 • Podsumowanie Podprogramu 2017 POPŻ

  10 października 2018 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbył się briefing prasowy i konferencja podsumowujące Podprogram 2017 i otwierające Podprogram 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pełni ważną i aktywną rolę.

 • Porozumienie KOWR i PAIH

  Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Piotr Serafin oraz Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula i członek Zarządu PAIH Wojciech Fedko 16 października 2018 r. podpisali porozumienie o współpracy w zakresie promocji polskiego sektora rolno-spożywczego za granicą.

Biuro Prasowe