Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na podstawowych rynkach rolnych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na podstawowych rynkach rolnych

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 11 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych, powołanego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Celem spotkania było sporządzenie prognozy cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych na marzec i czerwiec 2019 r.

W opracowaniu zaprezentowano prognozy cen:
- skupu:

  • zbóż,
  • trzody chlewnej, bydła i kurcząt,
  • mleka,

- zbytu:

  • odtłuszczonego mleka w proszku i masła,

na tle przewidywanych czynników podażowo-popytowych wpływających na ich poziom.

 

PDF Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na podstawowych rynkach rolnych