Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolno-żywnościowych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolno-żywnościowych

W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 9 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych, powołanego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Celem spotkania było sporządzenie prognozy cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych na grudzień 2018 r. i marzec 2019 r.

W opracowaniu zaprezentowano prognozy cen:
- skupu:

  • zbóż,
  • trzody chlewnej, bydła i kurcząt,
  • mleka,

- zbytu:

  • odtłuszczonego mleka w proszku i masła,

na tle przewidywanych czynników podażowo-popytowych wpływających na ich poziom.

 

PDF Prognoza cen na podstawowych rynkach rolnych na grudzień 2018 r. i marzec 2019 r..pdf